Bize Katılın

İnsan Kaynakları politikamızın ana ilkeleri şunlardır:

  • Şirketimizde hedefe odaklı ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyen kurum kültürünü yaygınlaştırmak,
  • Çalışma arkadaşlarımız arasında, saygıya dayalı, kuruma bağlılığı esas alan, takım çalışmasına ve başarısına değer veren kurum kültürünün sürdürülmesini sağlamak,
  • Nitelikli insan gücünü oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak,
  • Çalışma arkadaşlarımıza profesyonel bir iş ortamı sunmak ve şirketimiz ihtiyaçlarını daha etkin ve verimli karşılamak üzere, yetenek, bilgi, beceri ve sorumluluklarına göre eğitim programları oluşturmak,
  • Çalışma arkadaşlarımızın şirket hedeflerini daha etkin ve verimli bir şekilde karşılamalarını teşvik etmek üzere, performansa dayalı değerlendirme sistemini oluşturmak ve uygulamak.
  • Çalışma arkadaşlarımızın çevreyi koruyan ve iş güvenliğini her zaman ön planda tutan bir ortamda çalışmalarını sürdürmelerini desteklemek, 

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.