40 yılı aşkın mühendislik deneyimiyle...

Hakkımızda

1976 yılında kurulmuş olan NUROL Makina, 1992 yılından itibaren savunma sanayine yönelik çalışmalara başlamış olup, Ankara’daki modern tesislerinde 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araç üretimine devam etmektedir.

Vizyonumuz

“Yenilikçi ve rekabetçi çözümleriyle fark yaratan küresel ölçekte tercih edilen, alanında lider savunma şirketi olmaktır.”

About Us Min

NUROL Makina, zırh çeliği işlemek üzere kullandığı 5 eksenli lazer kesme cihazı, 7 eksenli robotik kaynak makinası, hidrolik eksantrik presler, ısıl işlem, lazer tarama ölçüm sistemi ve boyama üniteleri gibi teknolojik alt yapısı ile yüksek üretim kapasitesine sahiptir. Özgün tasarımları ile kara platformları segmentinde her zaman fark yaratan NUROL Makina; hendek ve engel aşma, yan ve dik meyil tırmanma, engebeli arazi ve derin sulardan geçiş gibi performans testlerinin yapılabilmesini sağlayan bir test alanına sahiptir.

NUROL Makina, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere yurt içi ve yurt dışına yönelik 4x4 sınıfında Ejder YALÇIN, Yörük (NMS), Ejder TOMA, Ilgaz ve Ejder Kunter üretimini yapmaktadır.

NUROL Makina, dünyadaki en büyük gücün çalışanlarıyla kocaman bir aile olmak olduğunu bilmekte, kurumsal değerlerine bağlı yenilikçi çalışmalarını, 40 yılı aşkın mühendislik deneyimi ile harmanlayarak savunma alanında faaliyetlerine devam etmektedir. Milli kalkınmayı, toplumsal faydayı ve çevreye saygıyı ilke edinen, gelişen Türkiye’nin lider üreticisi olarak tasarım ile teknolojiyi birleştiren NUROL Makina sektördeki yerini her gün daha da sağlamlaştırmaktadır.

Misyonumuz

“İnsanların huzur ve güven içinde yaşamalarını garanti etmek amacıyla silahlı kuvvetlerin ve güvenlik unsurlarının görevlerini başarıyla yerine getirebilecekleri en iyi çözümün teminatı olmaktır.”

Değerler

Atatürk ve Vatan Sevgisi

Atatürk’ün bizlere gösterdiği Türk halkının muasır medeniyet seviyesine ulaşılması hedefi yolculuğunda, NMS olarak çalışmalarımızda bilimi ve aklı referans alırız.

Paydaş Memnuniyeti

Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızın NMS ile çalışarak; Adil bir mali bedel karşılığında iyi bir ürün ve hizmet aldıklarının farkında olmalarını NMS ile çalışmış olmaktan memnun olmalarını hedefleriz.

Çalışan Memnuniyeti

Çalışanlarımız, rekabet gücümüzün en değerli parçasıdır. Dolayısıyla çalışanlarımızın; profesyonel bir çalışma ortamında, yaptıkları işten mutlu olmaları ve NMS ile gurur duymaları, satış / karlılık performansımızın imkan verdiği seviyede maksimum gelir kazanmalarını hedefleriz.

İş Güvenliği ve Çevre

Sağlıklı ve güvenilir ortamda çalışmalarını hedefleriz. Çalışmalarımızın; çevreye zarar vermeyecek şekilde yürütülmesini hedefleriz.

Hayal gücü ve Yaratıcılık

Yüksek rekabet ortamında farklılaşmak için mesleki uzmanlığımızı ve tecrübemizi hayal gücümüz ve yaratıcılığımız ile birleştiririz.

Sürekli İyileşme ve İnovasyon

Yüksek rekabet ortamında sürdürülebilir  başarı için ürünlerimizin;

 • Performansını artıracak,
 • Ömür boyu maliyetlerini düşürecek,
 • Teslimat sürelerini kısaltacak

çalışmaları sürekli yaparız.

Teknoloji Kullanımında Öncü

Yüksek rekabet ortamında sürdürülebilir başarı için teknolojik yeniliklerin özgün araç tasarımlarımıza, araç alt sistemlerine ve faydalık yüklere, şirket içi süreçlerimize uygulanmasında öncü olmayı hedefleriz.

Kalite

Nurol Makina olarak geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz tüm ürünlerde mühendislik ve teknolojinin imkânlarını kullanarak savunma sektörü gereksinimlerini ve müşterilerimizin beklentilerini “uygulanabilir” şartlar çerçevesinde maksimum düzeyde karşılamak esas amacımızdır.

İş mükemmelliği modeli çerçevesinde; paydaşlarımızla birlikte sürekli iyileştirdiğimiz bir Entegre Yönetim Sistemi bu amaç için ortak anlayışımızdır.

Müşterilerimize vereceğimiz kaliteli ve ürünlerimizin lojistik destek hizmetini ürün ömrü süresince aksatmadan sağlayarak müşteri memnuniyetini devamlı kılmak şirket hedeflerimizdendir.

Nurol Makina olarak; çevre yönetim sistemi etkileşimlerini etkin olarak takip eden, çevreyi koruma bilincini tüm paydaşlarına aşılamayı görev ve sorumluluk olarak gören ve tüm iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancının bir kurum kültürü haline gelmesi ortak hedefimizdir.

Bu doğrultuda;

 • Yasal şartlara, Nurol Makina şartlarına ve müşteri isteklerinin gerekleri olan sözleşme şartlarına uymayı,
 • Tüm İSG tehlikelerimizi ve çevre boyutlarımızı sürekli gözden geçirerek kontrol altına almayı ve olası tüm İSG ve çevre risklerini minimize etmeyi,
 • Kaynakların verimli kullanımı ve etkin bir atık yönetimi ile çevre dostu bir yaklaşımı benimseyerek, çevreye verilen zararı en aza indirmeyi,
 • Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyecek bir yaklaşım kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının, tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesi veya etkilemesini düzenlemeyi,
 • Her zaman yeniliklere açık olmayı temel felsefemiz olarak benimseyerek İSG ve çevre performansını sürekli iyileştirmeyi ve yapılan iyileştirmeleri sürdürebilir kılmayı,
 • İSG hedefleri doğrultusunda, üst yönetim desteği ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı,
 • Paydaşlarımızın sağlıklı ve güvenli; çevreye duyarlı bir işyerinde bulunmasını sağlamak ve herkesin sağlığını korumak için gerekli faaliyetleri yürütmeyi,
 • İnsana ve çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm paydaşlarımızı bilinçlendirmek ve katılımını sağlamak amacıyla gerekli faaliyetleri düzenleyerek kalıcı bir şirket kültürü oluşturmayı taahhüt ederiz.

Nurol Makina olarak kurumsal bilginin, rekabet gücümüzü artıran en önemli yapı taşlarından biri olduğu bilinci içerisinde faaliyet gösteririz. Bu doğrultuda;

 • Paydaşlarımızın bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı,
 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,
 • Paydaşlarımızın bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek risklerin/fırsatların değerlendirilmesini ve etkin şekilde yönetilmesini,
 • Şirketin güvenilirliğinin ve marka imajının korunmasının,
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımların uygulanmasını,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
 • İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı taahhüt ederiz.

Nurol Makina olarak misyonumuz, vizyonumuz, değerlerimiz ve hedeflerimiz kapsamında şirketin büyümesini, sürdürülebilir gelişimini ve karlılığını korumak amacıyla risk ve fırsatların yönetilmesi ortak anlayışımızdır. Bu doğrultuda;

 • Savunma sektörünün, paydaşlarımızın, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaların kısa, orta, uzun vadeli konjonktürel ihtiyaçları, beklentileri ve durumları doğrultusunda, şirketi etkileyebilecek tüm gelişmelerden kaynaklanan risk/fırsatların tanımlanmasını,
 • Proaktif bir yaklaşımla çalışanlarımızın sağlıklı ve güvenli; çevreye duyarlı bir işyerinde bulunmasını sağlamak amacıyla risklerin/fırsatların yönetilmesini,
 • Potansiyel risk ve fırsat unsurlarının erken tespit edilmesi, aksiyon planlarının oluşturulması, sistematik olarak izlenmesi, raporlanması ve pragmatik şekilde yönetilmesini,
 • Çıkar çelişkisi olan konuların bir etik kurul olarak görev yapan İç Denetim Ofisi tarafından değerlendirilmesini,
 • Risk ve fırsatların yönetimi için gerekli alt yapı ve kaynakların sağlanmasını,
 • Paydaşlarımızın sürekli ve sürdürülebilir iyileşmelerine katkıda bulunmayı,
 • Çalışanlarımızın farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunarak etkileşimi kuvvetli, çalışan gelişimini teşvik eden bir kurum kültürü oluşturulmasını,
Yönetim sistemi ihtiyaçları doğrultusunda gözden geçirmelerin sağlanmasını taahhüt ederiz.

Nurol Makina olarak geliştirdiğimiz, ürettiğimiz tüm ürünlerde mühendislik ve teknolojinin imkânlarını kullanarak savunma sektörü gereksinimleri kapsamında müşteri şikâyetlerini ele alma, müşteri memnuniyetini sağlama ve arttırma amacı ile Nurol Makina Sanayi A.Ş olarak;

 • Çalışanlarımıza ve ilgili taraflara şikayetin hangi yöntemlerle ele alınacağına dair bilgiyi duyurarak şeffaflığı,
 • Müşterilerimizin, ücretsiz ve kolay bir şekilde her türlü şikayet, talep ve önerileri için ulaşabilmelerini sağlayarak erişilebilirliği,
 • Şikayet, talep ve önerilerin eşitlik ve adalet ilkesi ile zamanında cevap verilebilirliği,
 • Müşterilerimiz tarafından iletilen tüm şikayet, talep ve önerileri tarafsız bir şekilde değerlendirerek objektifliği,
 • Şikayet, öneri ve talep sahiplerinin kişisel verilerini ve gizli bilgilerini şirketimiz tarafından kişisel verilerin korunması kanunu ve diğer kanunlarda belirtilen ilkelere uygun olarak korunmayı,
 • Süreçlerimizi yasal ve diğer şartlara uyarak, mali kaynaklarımız çerçevesinde, müşteri ve çalışanlarımızın önerileri ile aynı şikayetin tekrar oluşmaması için gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştirerek ve riskleri analiz ederek sürekli iyileştirmeyi, 
 • Teknolojiyi yakından takip ederek müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sağlamayı taahhüt ederiz.

06.12.2023

Nurol Makina olarak Enerji Yönetim Sistemini, tasarım, üretim, montaj ve satış sonrası hizmetler kapsamında tüm faaliyetlerimizde ISO 50001 standardına uygun olarak işletmek esas amacımızdır. Bu doğrultuda;

 • Standart ile uyumlu sistem kurulumu gerçekleştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı,
 • Yasal gereklilikleri, sözleşmeler ile belirlenen yükümlülükleri ve teknik gereklilikleri tespit ederek, uygun enerji yönetim sistemini oluşturmayı,
 • Enerji verimliliği yüksek ürün, ekipman ve hizmetlerin tedarik edilmesine destek vermeyi, tesis alt yapısı ve proseslerimizin tasarımında enerji verimliliğine uygun seçimlerin yapılmasını desteklemeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi,
 • Enerji Yönetim Sisteminin, sürekli gelişim metodolojisi ile tüm kurumsal süreçlere entegre olmasını sağlamayı ve gözden geçirme faaliyetlerini sürekli kılmayı,
 • Yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği etkileri konusunda paydaşlarımızın bilincinin artırılmasını, faaliyetlerimizde enerji tüketimini azaltarak, verimli kullanımını sağlamayı,
 • Karbon ayak izimizi azaltarak sürdürülebilir kalkınma ilkesini desteklemeyi, EnYS’nin sürekli iyileştirilmesini taahhüt ederiz.

Nurol Makina olarak; tasarım, üretim ve satış sonrası hizmet faaliyetlerimizin sürekliliği için gerekli olan malzemelerin tedarik sürecinde, kaliteli ve sürdürülebilir ilişkiler kurmak temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda;

 • Tedarik zincirimiz boyunca insan haklarına saygılı, doğal kaynakları koruyan, enerji verimliliğini gözeten, teknolojiye yatırım yapan, iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutan bir yapı oluşturmayı,
 • Tedarik zincirimizde yer alan tüm operasyonların tabi olduğumuz tüm mevzuatlara, hukuka ve etik kurallara uygun şekilde yürütmeyi,
 • Tedarikçilerimizi iş kapsamına göre stratejik partner, çözüm ortağı ve tedarikçi olarak değerlendirmeyi,
 • Tedarikçi seçiminde kalite, termin performansı, yetkinlik, istikrar ve fiyat esnekliğini dikkate almayı,
 • Tedarik zinciri boyunca ortaya çıkabilecek tüm risk ve fırsatları değerlendirerek bu doğrultuda aksiyon almayı,
 • Ayrım gözetmeksizin tüm tedarikçilerimiz ile her konuda adil, tarafsız ve şeffaf iş ilişkileri kurmayı,
 • Tedarik zinciri boyunca Nurol Makina’nın fikri mülkiyeti kapsamındaki konuları, bilgi gizliliğini ve kişisel verilerini özenle korumayı sağlayan alt yapıyı oluşturmayı,
 • Tedarikçilerimizle kurulan stratejik işbirliklerini sürdürülebilir kılmayı ve gelişimlerine destek olmayı,
 • Onaylı tedarikçilerimizle bilgi paylaşmını mümkün kılan iletişim yapısını sürdürülebilir kılmayı,
 • Tedarik zinciri boyunca sürekli iyileştirmeyi teşvik ederek bu süreçlere katkıda bulunmayı,
 • Tedarik zinciri yönetimi ilkelerimize uyumlu olarak çalışmayı taahhüt ederiz.

Nurol Makina olarak sürdürülebilirliğin ana bileşenleri olan çevreyi korumayı, ekonomik büyümeyi ve sosyal gelişim odaklarına uygun olarak faaliyet göstermeyi gözeten bir yaklaşım benimsemekteyiz. Bu doğrultuda;

 • Yaşanabilir bir gelecek için ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızın farkında olarak çalışmalarımızı yönetmeyi,
 • Süreçlerimizde sürekli iyileştirme ve en önemli kaynağımız olan insan kaynağımızın gelişimini önceliklendirmeyi,
 • Faaliyet göstermekte olduğumuz ve göstereceğimiz tüm coğrafyalarda insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • İSG ve Çevre politikamız doğrultusunda çalışma ortamımızda iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmayı,
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde çevre bilincini ön planda tutarak çalışanlarımızda ve tüm paydaşlarımızda bu bilincin korunması için çalışmayı,
 • Ekonomik büyümenin yanı sıra sürdürülebilir iş modeli merkezinde çevresel etkileri azaltmayı,
 • Dijital dönüşümü ve düşük karbon ekonomisine geçiş konusunda farkındalığı artırmayı,
 • Doğadaki ayak izimizi düşürmeye yönelik çalışmaları planlayıp, uygulamayı,
 • Enerji Yönetimi politikamız doğrultusunda enerji verimliliğini arttırmayı ve doğal kaynakları etkin kullanmayı,
 • Sürdürülebilir ve geliştirilebilir sosyal sorumluluk uygulamalarını hayata geçirmeyi,
 • Nurol Holding bünyesinde paydaşı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde belirtilen gereklilikleri yerine getirerek bu alanlardaki uygulama seviyesini yükseltmeyi taahhüt ederiz.

Nurol Makina Yardımcı Sanayi İlkeleri

Nurol Makina olarak, paydaş ve çözüm ortaklarımız olarak gördüğümüz Yardımcı Sanayilerimizin, uluslararası kabul görmüş çevresel, sosyal ve etik standartlar ile ilkelere uyumunu başlıca sorumluluklarımız arasında görüyoruz.

Yardımcı Sanayilerimizi seçerken, Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) ve Birleşmiş Milletler(“BM”) Sözleşmeleri başta olmak üzere tüm geçerli ulusal yasa ve yönetmelikler ışığında hazırladığımız Nurol Makina Yardımcı Sanayi İlkelerine (İlkeler) uyumunu gözetiyoruz. Yardımcı Sanayilerimizin İlkeler’e uyumunu sağlamak amacıyla bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi, gerekli görülen hallerde eğitimler düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Aynı zamanda denetim kapsamında Yardımcı Sanayilerden gerektiğinde ilkelere uyumu gösteren belgeleri şeffaf bir şekilde paylaşmalarını bekleriz.

Nurol Makina Yardımcı Sanayi İlkeleri, tüm satın alma operasyonlarını kapsar ve Yardımcı Sanayilerimizden beklenen temel davranış kurallarını içerir. Yardımcı Sanayilerimizin İlkeler’i kendi Yardımcı Sanayi zincirlerine iletmelerini ve İlkeler’in Yardımcı Sanayileri tarafından da uygulanmasını bekleriz.

Çocuk İşçilik ve Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi

 • Hiçbir koşul altında çocuk işçi çalıştırılmamalı, titiz ve azami özen gösterilmelidir. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 138’inci maddesi kapsamında asgari çalışma yaşı 15, bazı gelişmekte olan ülkeler için 14 olarak belirlenmiştir. Asgari yaş altındaki çalışanlar çocuk işçi tanımına girmektedir.
 • Asgari çalışma yaşından büyük genç çalışanların eğitiminin engellenmemesi ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaması gerekir.
 • Çalışma, ihtiyarî olmalıdır. Zorla veya zorunlu tutularak işçi çalıştırılmamalıdır.
 • Hiçbir çalışan güvence olmadan çalıştırılmamalıdır.
 • Borçların işgücü ile ödenmesi hiçbir koşul altında kabul edilmemelidir.

Ayrımcılığın Önlenmesi

İş ortamında ve işe alma, ücretlendirme, eğitim, terfi ve emeklilikle ilgili uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, siyasi görüş, cinsel yönelim, hamilelik, siyasal görüş veya herhangi başka bir nedenden ötürü ayrımcılığa tolerans gösterilmemelidir.

İnsani Muamele

İş ortamında fiziksel istismar veya disiplin uygulaması, cinsel, sözlü veya fiziksel taciz ve yıldırmanın hiçbir şekli kabul edilemez.

Tüm iş ilişkilerinde temel ahlaki ve insani değer yargılarına uygun olarak, hakkaniyetli davranılmalıdır.

Ücretlendirme

Çalışanlar en az asgari ücrete uygun olarak ücretlendirilmeli, tüm yan haklar yasa ve yönetmelikler ile belirlenen kurallara uygun olmalı, ödemeler düzenli ve zamanında yapılmalıdır.

Çalışma Saatleri

Çalışanlara yasa ve yönetmeliklere uygun tatil ve izin günleri sağlandığından ve çalışma saatlerinin yönetmeliklere uygun olduğundan emin olunmalıdır.

Çevre

Çevre ile ilgili tüm geçerli yasa, yönetmelik ve mevzuatlara (hava emisyonları, atıklar, atık su, kimyasal maddeler ile ilgili tüm kanunlar dâhil olmak üzere) uyulmalıdır.

Karbon salımlarını ve doğal kaynak tüketimini azaltmak ve geri dönüştürülen atık miktarını artırmak üzere çalışılmalıdır.

Etik

 • İş kolaylaştırma amacıyla hediye alınıp verilmez, rüşvet ve yolsuzluğun hiçbir şekline izin verilmez ve müsamaha gösterilmez.
 • Çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınılmalıdır.
 • Rekabeti bozma, engelleme veya sınırlama amacı taşıyan teşebbüslerde bulunulmamalıdır.
 • İş ortaklarının fikri mülkiyet hakları korunmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlara sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir iş ortamı sağlanmalıdır.

İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemler alınmalı, çalışanlara düzenli olarak farkındalık yaratma amaçlı iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir.

Nurol Makina W Logo

Nurol Makina Logo Paketi

İNDİR

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.