NUROL Tedarikçi Portalı

Nurol Şirketler Topluluğu olarak 06 Ocak 2020 tarihi itibariyle “NET” (Nurol ERP Transformasyonu) Projemizin bir fazını daha tamamlamış, Nurol’un yeni Kurumsal Kaynak Planlama Sistemi olarak SAP ERP Sistemini ve Nurol Tedarikçi Portalını kullanıma almış bulunmaktayız.

Kurum içi entegrasyon kadar kurum dışı entegrasyon tarafındaki ihtiyaçlarımızı karşılamak, Satın Alma ve Tedarik Zincirini daha etkin yönetebilmek, iç süreçlerimizi kurum dışı kaynaklarla bütünleştirebilmek, hızlı değişimlere hızlı reaksiyonlar verebilecek bir yapı oluşturmak adına, SAP ERP sistemine ek olarak Tedarikçi İlişkileri Yönetimi (SRM), Tedarikçi Yaşam Döngüsü (SLC), Tedarikçi Ağı İşbirliği (SNC) modüllerini “NET” Projemiz kapsamında kullanıma aldık.

Nurol Tedarikçi Portali üzerinden belirli prensipler çerçevesinde uluslararası ölçütte kendini kanıtlamış ürün ve hizmet sağlayan tedarikçilermizle uzun vadeli bir ilişki oluşturmayı, tedarik ve tedarikçi faaliyetlerin tümünün hızlı, güvenilir, izlenebilir ve ölçülebilir bir platform üzerinden yönetilmesini hedefledik.

Portal üzerinden tedarikçi başvuru yönetimi, tedarikçi ana veri yönetimi ve tedarikçi performans yönetimi, teklif alma, sipariş yönetimi, kalite süreçleri yönetimi, tedarikçi teslimat yönetimi faaliyetlerini yürüteceğiz.

Tedarikçilerin Nurol tedarikçi adayı olarak değerlendirmeye alınabilmesi için talep edilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak sağlanması gerekmektedir.

NUROL Tedarikçi Adayı Başvurusu

NUROL Tedarikçi Portalı

Aranacak kelimeyi girin ve "enter" tuşuna basın.
Çıkmak için "ESC" tuşuna basın.