GİZLİLİK, GÜVENLİK BİLDİRİMİ VE YASAL UYARI

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. internet sitesi sayfalarına erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu bildirimi dikkatle okuyunuz.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA
Nurol Makina ve Sanayi A.Ş (Nurol Makina) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle Nurol Makina olarak müşteri mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özele işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda “veri işleme” olarak kabul edilen işlemleri gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda, Nurol Makina kişisel verilerin korunması süreci aşağıdaki gibi işlemektedir;
1-Kişisel Verilerin Toplanması İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Nurol Makina tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı, ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Nurol Makina online hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sitemizi kullandığınızda, Nurol Makina’nın düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sitemizi ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezinmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz, Nurol Makina ve markalarının hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın genel nitelikli ve dahi özel nitelikli kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
2-Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla: İlgili Bakanlıklar dahil, denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlara, kamu tüzel kişileri, idari ve adli makamlar ve bunun yanı sıra temsilcisi olduğumuz yurt içi ve yurt dışı kuruluşlara, doğrudan veya dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimizle ticari faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız ve/veya işbirliği yaptığımız ve program ortağı kuruluşlara, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3
Kişilere, Emniyet Genel müdürlüğü, Mahkemeler, Avukatlar, danışmanlar, ve denetimciler dahil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız 3 kişiler, yetkili temsilci ve acenteler, sigorta şirketlerine KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) da yapılan düzenlemeler ve sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
3-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözle, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve hizmetlerin belirlenin yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Nurol Makina’nın sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifade edebilmesi amacı ile toplanır.
4-Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
5-Veri Güvenliği

Nurol Makina kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemekte, kişisel verilerin muhafazası amacıyla gerekli güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli olan bütün teknoloji imkânlarını kullanmaktadır. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep, soru, istek, öneri ve şikâyetleriniz için Şirket adresimize bizzat başvuracağınız gibi, ik@nurolmakina.com.tr elektronik posta adresine elektronik imzanızla iletebilirsiniz.
GÜVENLİK BİLDİRİMİ

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.’nin savunma sanayiinde faaliyet gösteren bir firma olduğu gerçeği dikkate alındığında, siteye erişmekle ve/veya siteyi kullanmakla, firmamız açısından son derece önemli olan ve aşağıda listelenen hüküm ve koşullara tabi olmuş ve bu hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız. Nurol Makina ve Sanayi A.Ş., bu Gizlilik Bildirimi ve Yasal Uyarı üzerinde değişiklikler yapma hakkını saklı tutar;
1) Bu internet sitesinde kullanılan tüm görsel, sesli ve yazılı materyallerin fikri mülkiyet hakları Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.'ye ait olup, ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır. Bu internet sitesi sayfasının içeriğinin tümü ya da bir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve işlenemez.

2) Bu internet sitesi sayfalarında kullanılan marka, işaret ve logo gibi her türlü tanıtıcı işaretler ilgili mevzuat uyarınca korunmaktadır, çoğaltılamazlar, dağıtılamazlar ve işlenemez.

3) Bu internet sitesi, Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. veya üçüncü kişilere ait fikri hakların kullanımına izin verildiği anlamına gelmemektedir.

4) Bu internet sitesinin içeriğinde değişiklik yapma hakkı yalnızca Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.'ye ait olup, başka hiçbir kullanıcı, internet sitesinin içeriğini değiştiremez. Nurol Makina ve Sanayi A.Ş dilediği zaman, sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, sitenin bazı bölümlerine erişimi engelleyebilir.

5) Nurol Makina ve Sanayi A.Ş., bu internet sitesinin içerdiği bilgilerin hatasız ve doğru olduğunu garanti etmemektedir. Bu internet sitesindeki bilgilerde yanlışlıklar, yazım hataları ve güncelleme hataları bulunabilir, bu gibi aksaklıklardan Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. sorumlu değildir.

6) Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. internet sitesinde bulunan bilgilerdeki hatalar ve eksiklikler nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu internet sitesinin kullanımı sırasında ve/veya nedeniyle oluşabilecek hiçbir zarardan da Nurol Makina ve Sanayi A.Ş sorumlu tutulamayacaktır.

7) Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. internet sitesinden yararlanabilmek için kullandığınız bir şifreniz var ise, şifrenizi korumak ve üçüncü kişilerin erişiminden saklamak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Üçüncü kişilerin kullanımına izin vermeniz halinde bu kişilerin size ait bilgileri kullanmasından doğan tüm sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.

8) Bu internet sitesine erişim ve kullanım sırasında tabi olunan hukuk Türkiye Cumhuriyeti Maddi ve Usul Hukukudur.
Nurol Makina ve Sanayi A.Ş.
Loading