Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız

 

İnsan Kaynakları politikamızın ana ilkeleri şunlardır:

  1. Şirketimizde hedefe odaklı ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyen kurum kültürünü yaygınlaştırmak,

  2. Çalışma arkadaşlarımız arasında, saygıya dayalı, kuruma bağlılığı esas alan, takım çalışmasına ve başarısına değer veren kurum kültürünün sürdürülmesini sağlamak,

  3. Nitelikli insan gücünü oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak,

  4. Çalışma arkadaşlarımıza profösyonel bir iş ortamı sunmak ve şirketimiz ihtiyaçlarını daha etkin ve verimli karşılamak üzere, yetenek, bilgi, beceri ve sorumluluklarına göre eğitim programları oluşturmak,

  5. Çalışma arkadaşlarımızın şirket hedeflerini daha etkin ve verimli bir şekilde karşılamalarını teşvik etmek üzere, performansa dayalı değerlendirme sistemini oluşturmak ve uygulamak.

  6. Çalışma arkadaşlarımızın çevreyi koruyan ve iş güvenliğini her zaman ön planda tutan bir ortamda çalışmalarını sürdürmelerini desteklemek, 

İş Başvurusu

Kişisel Bilgiler


İletişim Bilgileri


Eğitim Bilgileri

Okul Adı

Bölümü

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Mezuniyet Derecesi

İlkokul :

Ortaokul :

Lise :

Ön Lisans :

Lisans :

Yüksek Lisans :

Doktora :


Yabancı Dil Bilgileri

 

   Okuma

   Yazma

   Konuşma

 

Bilgisayar Bilgisi


İş Tecrübesi

Firma/Kurum Adı

Göreviniz

Giriş Tarihi

Çıkış Tarihi

Ayrılma Sebebi

Aldığınız Ücret (Net/Brüt)

 

Katıldığınız Kurs / Semi̇ner / Aldığınız Serti̇fi̇kalar

Konu

Kurum

Süre

Tarih

 

Üye Olduğunuz Dernek ve Kuruluşlar


Hobileriniz


Diğer Bilgiler


Referanslar

İsim - Soyisim

Çalıştığı Kurum

Görevi

Telefonu

 
Loading