Kariyer

İnsan Kaynakları Politikamız

 

İnsan Kaynakları politikamızın ana ilkeleri şunlardır:

  1. Şirketimizde hedefe odaklı ve çağdaş yönetim anlayışını benimseyen kurum kültürünü yaygınlaştırmak,

  2. Çalışma arkadaşlarımız arasında, saygıya dayalı, kuruma bağlılığı esas alan, takım çalışmasına ve başarısına değer veren kurum kültürünün sürdürülmesini sağlamak,

  3. Nitelikli insan gücünü oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak,

  4. Çalışma arkadaşlarımıza profösyonel bir iş ortamı sunmak ve şirketimiz ihtiyaçlarını daha etkin ve verimli karşılamak üzere, yetenek, bilgi, beceri ve sorumluluklarına göre eğitim programları oluşturmak,

  5. Çalışma arkadaşlarımızın şirket hedeflerini daha etkin ve verimli bir şekilde karşılamalarını teşvik etmek üzere, performansa dayalı değerlendirme sistemini oluşturmak ve uygulamak.

  6. Çalışma arkadaşlarımızın çevreyi koruyan ve iş güvenliğini her zaman ön planda tutan bir ortamda çalışmalarını sürdürmelerini desteklemek, 

Loading