Scroll Down
40 yılı aşkın mühendislik deneyimiyle...

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş, Nurol Holding bünyesinde faaliyet gösteren bir şirket olarak anahtar teslimi endüstriyel tesisler kurmak, çelik konstrüksiyon ve makina imalatı konularında büyük ölçekli taahhüt işleri gerçekleştirmek üzere 1976 yılında kurulmuştur. Savunma Sanayisi Başkanlığı kurulması ve ülkemizde savunma sanayi faaliyetlerinin başlamasından sonra savunma sanayi alanında da faaliyetlere başlamıştır.

Nurol Makina, 1992 yılında, Sincan Birinci Ankara Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan tesislerini faaliyete başlamıştır. Halen 65.000 m2’lik açık ve 25.000 m2’lik kapalı alana sahip olan Nurol Makina, bugüne kadar birçok önemli proje gerçekleştirmiş olup, tecrübeli kadrosu ile faaliyetlerine devam etmektedir. Teknolojik imkan ve kabiliyeti yüksek olan Nurol Makina yüksek tasarım tecrübesi ve gelişmiş tasarım altyapısı ile deneyimli mühendislik iş gücünün yanı sıra,
 • Gelişmiş test ve ölçüm ekipmanları,
 • Dört ve beş eksenli CNC tezgahlar,
 • Büyük boy lazerler ve plazma kesme tezgahları,
 • Yatay ve dikey torna tezgahları,
 • Biri 2000 tonluk olmak üzere çeşitli kapasitelerdeki hidrolik ve eksantrik presler,
 • 3D Koordinat ölçü tezgahı (CMM) ve çok çeşitli ölçüm aletleri,
 • Alüminyum ve çelik kaynak (TIG, MWIG/MWAG) hatları,
 • Çeşitli kaynak ekipmanları,
 • Kaynak Rotatörleri,
 • Boyahane,
 • Montaj hatları,
 • Tahribatsız muayene olanağı (X-ray, ultrasonik muayene, vb.),
 • Araç test parkuru ve havuzu

imkanları ile gelişmiş tasarım ve üretim kabiliyeti sahiptir.

Nurol Makina’da tasarım ve üretim, ileri düzey mühendislik yazılımları yardımı ile yapılmaktadır. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Bilgisayar Destekli Üretim (CAM), İşletme Kaynak Planlaması (ERP) sistemleri ve ileri teknolojilere sahip makina ve test altyapısı ile sektöre yüksek kalitede ürünler sunmaktadır.

Günümüzde, savunma sanayindeki 25 yılı aşkın tecrübesi ve yüksek kabiliyetleri ile Nurol Makina; 4x4 segmentinde Zırhlı Muharebe Aracı, Zırhlı Personel Taşıyıcı ve Özel Amaçlı Platformların özgün sistem tasarımları yapmakta ve üretimini gerçekleştirmektedir.
Ayrıca zırhlı araçlar için silah kulesi, civatalanabilir ilave zırh çelikleri, komuta ve nişancı kupolaları, KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) sistem çözümleri de Nurol Makina faaliyetleri içinde yer almaktadır.
Nurol Makina, tasarım ve üretimini yaptığı ürünlerin uluslararası kalite ve askeri standartlara uygun olarak kalifikasyonuna da önem vermektedir. Yenilikçi ürünler geliştirilirken ürünlerde yerlilik oranının en üst düzeye çıkarılması amacıyla da çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, ürünün tasarımı safhasında başlayan ve ömür devri boyunca devam eden lojistik destek konsepti de Nurol Makina tarafından önem verilen hususlardan birisidir. Kullanıcıdan gelen geri bildirimlere gösterilen hassas yaklaşım ve sistemlerin ömür devri boyunca sağlanan bakım & onarım hizmetleri, Nurol Makina ile kullanıcı arasındaki bağı sağlamlaştırarak kullanıcı memnuniyetini sağlanması konusunda önemli yer tutmaktadır.

Nurol Makina, mevcut ve yeni ürünleri ile savunma ve anayurt güvenliği alanlarında, başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının karşılanması olmak üzere yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini arttırarak devam ettirmektedir.

Misyonumuz

Ülkemizde ve ülkemizin dahil olduğu çevre bölgelerde (Orta Doğu, Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa) sayısı, şiddeti ve karmaşıklığı giderek artan çatışma ortamında güvenlik güçlerinin görevlerini güven içinde ve etkin olarak yerine getirmeleri ihtiyacı.

Vizyonumuz

Yurt içinde her askeri ve emniyet biriminde Nurol Makina araçlarının olmasını sağlamak,

Yurt dışında ise 20 ülkenin envanterinde 3,000 adetin üzerinde araç olmasını sağlamak.

Değerlerimiz

 

Atatürk ve Vatan Sevgisi

Atatürk’ün bizlere gösterdiği Türk halkının muasır medeniyet seviyesine ulaşılması hedefi yolculuğunda,

NMS olarak çalışmalarımızda bilimi ve aklı referans alırız.

Paydaş Memnuniyeti

Tedarikçilerimizden müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızın NMS ile çalışarak;

Adil bir mali bedel karşılığında iyi bir ürün ve hizmet aldıklarının farkında olmalarını NMS ile çalışmış olmaktan memnun olmalarını hedefleriz.

Çalışan Memnuniyeti

Çalışanlarımız, rekabet gücümüzün en değerli parçasıdır.

Dolayısıyla çalışanlarımızın Profesyonel bir çalışma ortamında, yaptıkları işten mutlu olmaları ve NMS ile gurur duymaları, satış/karlılık performansımızın imkan verdiği seviyede maksimum gelir kazanmalarını hedefleriz.

İş Güvenliği ve Çevre

Çalışanlarımızın;

Sağlıklı ve güvenilir ortamda çalışmalarını hedefleriz.

Çalışmalarımızın;

Çevreye zarar vermeyecek şekilde yürütülmesini hedefleriz.

Hayal gücü ve Yaratıcılık

Yüksek rekabet ortamında farklılaşmak için mesleki uzmanlığımızı ve tecrübemizi hayal gücümüz ve yaratıcılığımız ile birleştiririz.

Sürekli İyileşme ve İnovasyon

Yüksek rekabet ortamında sürdürülebilir başarı için ürünlerimizin;

 • Performansını artıracak,
 • Ömür boyu maliyetlerini düşürecek,
 • Teslimat sürelerini kısaltacak

çalışmaları sürekli yaparız.

Teknoloji Kullanımında Öncü

Yüksek rekabet ortamında sürdürülebilir başarı için teknolojik yeniliklerin özgün araç tasarımlarımıza, araç alt sistemlerine ve faydalık yüklere, şirket içi süreçlerimize uygulanmasında öncü olmayı hedefleriz.

Nurol Makina Yardımcı Sanayi İlkeleri

Nurol Makina olarak, paydaş ve çözüm ortaklarımız olarak gördüğümüz Yardımcı Sanayilerimizin, uluslararası kabul görmüş çevresel, sosyal ve etik standartlar ile ilkelere uyumunu başlıca sorumluluklarımız arasında görüyoruz.

Yardımcı Sanayilerimizi seçerken, Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) ve Birleşmiş Milletler(“BM”) Sözleşmeleri başta olmak üzere tüm geçerli ulusal yasa ve yönetmelikler ışığında hazırladığımız Nurol Makina Yardımcı Sanayi İlkelerine (İlkeler) uyumunu gözetiyoruz. Yardımcı Sanayilerimizin İlkeler’e uyumunu sağlamak amacıyla bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi, gerekli görülen hallerde eğitimler düzenlemeyi taahhüt ediyoruz. Aynı zamanda denetim kapsamında Yardımcı Sanayilerden gerektiğinde ilkelere uyumu gösteren belgeleri şeffaf bir şekilde paylaşmalarını bekleriz.

Nurol Makina Yardımcı Sanayi İlkeleri, tüm satın alma operasyonlarını kapsar ve Yardımcı Sanayilerimizden beklenen temel davranış kurallarını içerir. Yardımcı Sanayilerimizin İlkeler’i kendi Yardımcı Sanayi zincirlerine iletmelerini ve İlkeler’in Yardımcı Sanayileri tarafından da uygulanmasını bekleriz.

Çocuk İşçilik ve Zorla Çalıştırmanın Engellenmesi

Hiçbir koşul altında çocuk işçi çalıştırılmamalı, titiz ve azami özen gösterilmelidir. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesinin 138’inci maddesi kapsamında asgari çalışma yaşı 15, bazı gelişmekte olan ülkeler için 14 olarak belirlenmiştir. Asgari yaş altındaki çalışanlar çocuk işçi tanımına girmektedir.

Asgari çalışma yaşından büyük genç çalışanların eğitiminin engellenmemesi ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaması gerekir.

Çalışma, ihtiyarî olmalıdır. Zorla veya zorunlu tutularak işçi çalıştırılmamalıdır.

Hiçbir çalışan güvence olmadan çalıştırılmamalıdır.

Borçların işgücü ile ödenmesi hiçbir koşul altında kabul edilmemelidir.

Ayrımcılığın Önlenmesi

İş ortamında ve işe alma, ücretlendirme, eğitim, terfi ve emeklilikle ilgili uygulamalarda cinsiyet, yaş, din, ırk, mezhep, sosyal statü, fiziksel yapı, etnik köken, uyruk, siyasi görüş, cinsel yönelim, hamilelik, siyasal görüş veya herhangi başka bir nedenden ötürü ayrımcılığa tolerans gösterilmemelidir.

İnsani Muamele

İş ortamında fiziksel istismar veya disiplin uygulaması, cinsel, sözlü veya fiziksel taciz ve yıldırmanın hiçbir şekli kabul edilemez.

Tüm iş ilişkilerinde temel ahlaki ve insani değer yargılarına uygun olarak, hakkaniyetli davranılmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlara sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir iş ortamı sağlanmalıdır.

İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli önlemler alınmalı, çalışanlara düzenli olarak farkındalık yaratma amaçlı iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir.

Ücretlendirme

Çalışanlar en az asgari ücrete uygun olarak ücretlendirilmeli, tüm yan haklar yasa ve yönetmelikler ile belirlenen kurallara uygun olmalı, ödemeler düzenli ve zamanında yapılmalıdır.

Çalışma Saatleri

Çalışanlara yasa ve yönetmeliklere uygun tatil ve izin günleri sağlandığından ve çalışma saatlerinin yönetmeliklere uygun olduğundan emin olunmalıdır.

Çevre

Çevre ile ilgili tüm geçerli yasa, yönetmelik ve mevzuatlara (hava emisyonları, atıklar, atık su, kimyasal maddeler ile ilgili tüm kanunlar dâhil olmak üzere) uyulmalıdır.

Karbon salımlarını ve doğal kaynak tüketimini azaltmak ve geri dönüştürülen atık miktarını artırmak üzere çalışılmalıdır.

Etik

İş kolaylaştırma amacıyla hediye alınıp verilmez, rüşvet ve yolsuzluğun hiçbir şekline izin verilmez ve müsamaha gösterilmez.

Çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınılmalıdır.

Rekabeti bozma, engelleme veya sınırlama amacı taşıyan teşebbüslerde bulunulmamalıdır.

İş ortaklarının fikri mülkiyet hakları korunmalıdır.

 

Geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz tüm ürünlerde, mühendislik ve teknolojinin imkânlarını kullanarak sektörün gereksinimlerini ve müşterinin beklentilerini uygulanabilir şartlar çerçevesinde maksimum düzeyde sağlamaktır.

Bu politika doğrultusunda, gelişmelere açık, kendini eğiten, paydaşlarının önerilerini dikkate alan, doğruları titizlikle uygulayan ve sürekli iyileştirilen bir Entegre Yönetim Sisteminin gerekliliği ortak anlayışımızdır.

Müşterilerimize vereceğimiz kaliteli ve güvenilir ürünlerimizin lojistik destek hizmetini ürün ömrü süresince aksatmadan sağlayarak müşteri memnuniyetini devamlı kılmak da şirket hedefimizdir.

 

ENGİN AYKOL
GENEL MÜDÜR

İSG ve Çevre Politikamız

Nurol Makina Sanayi A.Ş. (NMS) olarak; çevre ve İSG yönetim sistemi etkileşimlerini gözden geçiren, çevreyi koruma bilincini tüm paydaşlarına aşılamayı görev ve sorumluluk olarak gören ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancıyla gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ile hareket etmekteyiz.

Bu doğrultuda;

 • Yasal şartlara, NMS şartlarına ve müşteri isteklerinin gerekleri olan sözleşme şartlarına uymayı,
 • Tüm İSG tehlikelerimizi ve çevre boyutlarımızı sürekli gözden geçirerek kontrol altına almayı ve olası tüm İSG ve çevre risklerini minimize etmeyi, 
 • Her zaman yeniliklere açık olmayı temel felsefemiz olarak benimseyerek İSG ve çevre performansını sürekli iyileştirmeyi ve yapılan iyileştirmeleri sürdürülebilir kılmayı,
 • İSG ve çevre bilincini tüm çalışanlarımızda yükseltmek için eğitimler, çalıştaylar, seminerler gibi çeşitli faaliyetler düzenleyerek kalıcı bir şirket kültürü oluşturmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda, üst yönetim desteği ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın, alt yüklenicilerin, stajyerlerin ve ziyaretçilerin  sağlıklı ve güvenli; çevreye duyarlı bir işyerinde bulunmasını sağlamak ve herkesin sağlığını korumak ve geliştirmek için gerekli faaliyetleri yürütmeyi,
 • Kaynakların verimli kullanımı ve etkin bir atık yönetimi ile çevre dostu bir yaklaşımı benimseyerek, çevreye verilen zararı en aza indirmeyi,
 • Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyecek bir yaklaşım kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının, tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesi veya etkilemesini düzenlemeyi,
 • İnsana ve çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm paydaşlarımızı bilinçlendirerek, katılımlarını sağlamayı bu amaç doğrultusunda eğitim ve çeşitli faaliyetler düzenlemeyi, taahhüt ederiz.

ENGİN AYKOL
GENEL MÜDÜR

 

Bilgi Güvenliği Politikamız

Nurol Makina Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda; Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı,

 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,
 • Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
 • Tabi olduğu ulusal, uluslararası düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
 • İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı, taahhüt ederiz.

ENGİN AYKOL
GENEL MÜDÜR

Loading